Chrome OS เริ่มทดสอบระบบ gesture แบบใหม่สำหรับเปลี่ยนหน้าและกลับสู่หน้าโฮม

Chrome OS เริ่มทดสอบระบบ gesture แบบใหม่สำหรับเปลี่ยนหน้าและกลับสู่หน้าโฮม

เว็บไซต์ Android Police พบข้อมูลที่น่าสนใจใน Chrome OS 80 ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเบต้า โดยพบว่าเพิ่มระบบ gesture สำหรับใช้ในการ navigate เข้ามาแล้ว

ลักษณะการใช้งาน gesture แบบใหม่บน Chrome OS ก็จะคล้ายกับ Android เช่น ลากขึ้นจากด้านล่างเพื่อเข้าหน้าโฮม, ลากขึ้นและค้างเพื่อเปิดหน้า overview, ลากจากซ้ายมาขวาเพื่อกลับหน้าเดิม เป็นต้น และยังมี gesture เพิ่มเติมอย่างเช่นการลากขึ้นสั้น ๆ จากด้านล่างเพื่อแสดง dock ด้วย

นอกจาก gesture แล้ว Chrome OS 80 ยังเพิ่ม quick settings แบบหลายหน้าเข้ามาด้วย แต่ยังไม่สามารถปรับตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในหน้านี้ได้

ที่มา – Engadget, Android Police

No Description
ภาพจากข่าวเก่า

Topics: