หน้าแรก

Google รายงานทราฟฟิก HTTPS บน Chrome: Android 64%, Chrome OS 75%

Google กำลังผลักดันการใช้งาน HTTPS อยู่เรื่อย ๆ และล่าสุดข้อมูลจาก Transparency Report นั้น Google ก็ได้รายงานว่าทราฟฟิกการใช้งาน HTTPS โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
ทราฟฟิกของ Chrome บน Android ใช้ HTTPS คิดเป็น 64%

Read More

Google รายงานทราฟฟิก HTTPS บน Chrome: Android 64%, Chrome OS 75%

Google says 64% of Chrome traffic on Android now protected with HTTPS, 75% on Mac, 66% on Windows

 Google’s push to make the web more secure by flagging sites using insecure HTTP connections appears to be working. The

Read More

Google says 64% of Chrome traffic on Android now protected with HTTPS, 75% on Mac, 66% on Windows

How to play YouTube in the background on Android and iOS

YouTube is the internet’s replacement for the TV, so it’s only natural that we’d use it as our background noise

Read More

How to play YouTube in the background on Android and iOS

Building unified documentation for the web

Browsers are always exploring new directions. This independent experimentation has enabled the web to evolve to meet new use cases,

Read More

Building unified documentation for the web

New

Popular

Build your Classroom