VLC บน iOS, Windows Store ออกอัพเดต รองรับ Chromecast แล้ว

VLC บน iOS, Windows Store ออกอัพเดต รองรับ Chromecast แล้ว

VLC ออกอัพเดตเวอร์ชัน 3.1.0 บน iOS และ Windows Store โดยมีฟีเจอร์ใหม่สำคัญคือ รองรับการแสดงผลกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Chromecast ซึ่ง VideoLAN บอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ถูกร้องขอมากที่สุดฟีเจอร์หนึ่ง

สำหรับเวอร์ชันบน iOS นอกจาก Chromecast แล้ว ยังรอบรับวิดีโอแบบ 360 นอกนั้นเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพต่าง ๆ

เวอร์ 3.1.0 สำหรับ Windows Store ตอนนี้ออกมาแล้ว สำหรับ Windows 10 Desktop, XBox One, Windows 10 Mobile, Windows 8.1 Desktop และ Windows 8.1 RT

ที่มา: VideoLAN

alt="VLC"

Topics: