Spotify Web Player ไม่สามารถใช้งานบน Safari ได้แล้ว

Spotify Web Player ไม่สามารถใช้งานบน Safari ได้แล้ว

This post was originally published on this site

ในชุมชนผู้ใช้ Spotify นั้นเริ่มมีการพูดถึงปัญหาดังกล่าวว่า Web Player บริการเล่นเพลงบนเบราว์เซอร์ของ Spotify ไม่สามารถใช้งานกับเบราว์เซอร์ Safari ได้ ซึ่ง riegelstamm ผู้ใช้ Spotify รายหนึ่งก็ไปพบว่าหน้าความต้องการระบบของ Web Player นั้น แต่เดิมมี Safari เวอร์ชัน 6 ขึ้นไปด้วย แต่ตอนนี้ถูกตัดออกไปแล้ว

ตอนนี้ Spotify ก็ยืนยันแล้วว่า Web Player เลิกสนับสนุน Safari อย่างเป็นทางการ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ Safari จะไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ Spotify เพื่อเล่นเพลงได้อีกต่อไป ดังนั้น สำหรับผู้ใช้ Spotify บน Mac นั้นมีทางเลือกคือเปลี่ยนไปใช้ Spotify สำหรับ Mac แทน หรือว่าเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์ที่รองรับ Web Player ซึ่งตอนนี้มี Chrome เวอร์ชัน 45 ขึ้นไป, Firefox เวอร์ชัน 47 ขึ้นไป, Microsoft Edge เวอร์ชัน 14 ขึ้นไป  และ Opera เวอร์ชัน 32 ขึ้นไป

ที่มา – MacRumors

Source: http://shop.9pi.co.th/en_US/2017/09/08/spotify-web-player-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%99-safari-%e0%b9%84%e0%b8%94/